Powiat łobeski

mpzpUchwała Nr XXX/416/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 113/126 w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXVIII/392/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 1024/146 obręb Dobra, gmina Dobra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
wiza.xml
wiza.html

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/332/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez obszar „Osiedle Leśne”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXV/350/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Bezrzecze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXII/232/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Prusim w gminie Resko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XXII/323/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radowo Małe dla terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina.


Data uchwalenia: 2012-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”.


Data uchwalenia: 2012-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Resku w rejonie ulicy Szpitalnej.


Data uchwalenia: 2012-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-20

Zobacz treść planu (PDF)