Powiat pyrzycki

mpzpUchwała Nr XXXVI/299/2014 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewidencyjnym: 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Przelewice.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVI/285/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jedlice gm. Lipiany


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LIII/496/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIII/247/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/130/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Rokity – gmina Kozielice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXIII/246/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/129/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Kozielice – gmina Kozielice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXIII/245/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/128/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie – gmina Kozielice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXIII/244/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/127/04 z dnia 23 wrzesnia 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Trzebórz-gmina Kozielice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXIII/243/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/126/04 z dnia 23 września 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Tetyń - gmina Kozielice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.384.2012.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2012 r. stwierdzające nieważność § 20 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 16 MW/U - uchwały Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie.


Data uchwalenia: 2012-09-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-16

Zobacz treść planu (PDF)