mpzpUchwała Nr XXXVI/285/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jedlice gm. Lipiany


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).