Powiat kołobrzeski

mpzpUchwała Nr XLII/561/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Klonową, Wichrową a Wylotową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLII/560/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLII/559/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIX/199/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gąskowo i Stojkowo w gminie Dygowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XXVIII/186/13 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gościno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.355.2012.KJ Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2012 r. stwierdzające nieważność § 9 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszarów oznaczonych symbolami 1.52.RM i 1.53.RM uchwały Nr 134/XXVI/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 12 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie Siemyśl.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr 134/XXVI/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 12 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w gminie Siemyśl.


Data uchwalenia: 2012-09-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Stary Borek.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-13

Zobacz treść planu (PDF)