Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie dla części obrębu ewidencyjnego Bagicz

Zobacz treść planu (PDF).