Powiat Koszalin

mpzpUchwała Nr XLV/666/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Leśną, Słoneczną, Tytusa Chałubińskiego, z wyłączeniem terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Komunalnego


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVIII/585/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część ulicy Romualda Traugutta na południe od ulicy Zgoda i narożnik terenu mieszkaniowo – usługowego między ulicą Romualda Traugutta a ulicą Zgoda


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXV/535/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Wąwozowej w Koszalinie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXI/471/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hipolita Cegielskiego, Mieszka I-go i Strefowej w Koszalinie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1..pdf

mpzpUchwała Nr XXVIII/441/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubiatowo Południe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1..pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy


Data uchwalenia: 2013-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXVI/389/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej.


Data uchwalenia: 2012-11-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/367/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Powstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie.


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/217/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między linią kolejki wąskotorowej, ulicą Lechicką, terenami przemysłowo – usługowymi wzdłuż ulicy Słowiańskiej oraz terenami przemysłowo – usługowymi położonymi na zachód od ulicy Wenedów w Koszalinie.


Data uchwalenia: 2011-12-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)