Powiat myśliborski

mpzpUchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr L/601/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek – Mostkowo – Pyrzyce na terenie gminy Barlinek


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLV/344/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.489.2013.MG Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Listomie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Listomie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl - gmina Dębno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXX/241/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 – obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 – obręb Dolsk, gmina Dębno.


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce, z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.


Data uchwalenia: 2012-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.168.2012.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 1 pkt 8 i § 7 ust. 12 uchwały Nr XIII/80/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08

Zobacz treść planu (PDF)