Powiat myśliborski

mpzpUchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl - gmina Dębno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXX/241/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 – obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 – obręb Dolsk, gmina Dębno.


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic Chojeńskiej i Kosynierów.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna.


Data uchwalenia: 2012-02-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-26

Zobacz treść planu (PDF)