Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nizinnej – Juranda, miasta Dębno

Zobacz treść planu (PDF).