Powiat koszaliński

mpzpUchwała Nr LIV/564/14 Rady Gminy Mielno z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno przy ul. Sosnowej


Data uchwalenia: 2014-06-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVII/341/14 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla działek nr 106/3 i 106/8 w obrębie ewidencyjnym Konikowo


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.29.2012.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/165/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XXXI/261/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno pod lokalizację cmentarza komunalnego wraz ze związaną z nim strefą ochronną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w obrębie ewidencyjnym Świeszyno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXI/260/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno pod budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności na działkach Nr 1/67 i 418/3 w obrębie ewidencyjnym Niedalino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz.


Data uchwalenia: 2013-02-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-10

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XXV/208/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno pod lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w obrębie ewidencyjnym Mierzym.


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-41.


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF)