Powiat policki

mpzpUchwała Nr XLIV/329/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „DUN”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie - tzw. „Tanowo”.


Data uchwalenia: 2012-05-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Zobacz treść planu (PDF)