Uchwała Nr XIII/153/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rajkowo w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).