Uchwała Nr XIV/89/19 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo.

Zobacz treść planu (PDF).