Powiat białogardzki

Uchwała Nr XIV/89/19 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/255/17 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychowo

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała Nr XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych i zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrowo w gminie Tychowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
wiza.xml
wiza.html

Uchwała Nr XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych i zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrowo w gminie Tychowo.

Zobacz treść planu (PDF).