Powiat goleniowski

mpzpUchwała Nr XLVI/533/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIII/269/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo.


Data uchwalenia: 2012-08-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Komarowo.


Data uchwalenia: 2012-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/190/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Białuń.


Data uchwalenia: 2012-02-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XIII/136/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Rurzyca pomiędzy ulicami: Złotą, Goleniowską i Parkową.


Data uchwalenia: 2011-10-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF)