mpzpUchwała Nr XXXI/333/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).