Uchwała Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno

Zobacz treść planu (PDF).