mpzpUchwała Nr XLV/344/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf