mpzpUchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Listomie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf