mpzpUchwała Nr XXXIII/454/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ulicy Szkolnej.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).