Uchwała Nr XIV.159.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyczki, Gmina Darłowo

Zobacz treść planu (PDF).