mpzpUchwała Nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego.


Data uchwalenia: 2012-02-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)