mpzpUchwała Nr L/453/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II” w Szczecinku.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).