Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.665.2019.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/89/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn

Zobacz treść planu (PDF).