Uchwała Nr XII/435/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie

Zobacz treść planu (PDF).