mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.100.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2014r. dotyczące uchwały Nr XLV/411/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).