mpzpUchwała nr XXXI/336/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – NOZDRZEC – etap I


Data uchwalenia: 2014-05-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf