mpzpUchwała nr LV/565/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf