mpzpUchwała nr XLVI/379/14 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załuż 11” w gminie Sanok – część I.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf