mpzpUchwała nr LXIII/901/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli.


Data uchwalenia: 2014-06-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf