mpzpUchwała nr XXXIV/375/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko (działek nr 41/4 i 41/8)


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf