mpzpUchwała Nr XLVI/533/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniowa.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-22

Zobacz treść planu (PDF).