mpzpUchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).