mpzpUchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl - gmina Dębno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).