Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Bobrowice.

Zobacz treść planu (PDF).