Powiat sławieński

Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Bobrowice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Żukowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Wrześnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławna dla cmentarza i jego strefy ochronnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna w rejonie ulicy Kościelnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Warszkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LIII/372/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębów geodezyjnych Żukowo i Smardzewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Warszkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/231/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/203/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 7 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Sławsko” w gminie Sławno

Zobacz treść planu (PDF).