mpzpUchwała Nr LI/467/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn–Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Międzyborze


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).