mpzpUchwała Nr XXIV/244/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, obejmującego działki nr 7/2 i 10/1 w obrębie ewidencyjnym Międzyborze.


Data uchwalenia: 2012-08-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-07

Zobacz treść planu (PDF)