Województwo zachodniopomorskie

mpzpUchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo.


Data uchwalenia: 2011-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-14

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku.


Data uchwalenia: 2012-02-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-12

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XV/372/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Łosiowa” w Szczecinie.


Data uchwalenia: 2012-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.22 .2012.WE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XIV/323/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 2” w Szczecinie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2, oraz ich otoczenia.


Data uchwalenia: 2012-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Polnej, oznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój symbolem „MN*58”.


Data uchwalenia: 2012-01-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIV/176/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Nowowiejskiej, Generała Władysława Sikorskiego, alei Dębowej, Generała Władysława Andersa.


Data uchwalenia: 2012-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-21

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/217/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między linią kolejki wąskotorowej, ulicą Lechicką, terenami przemysłowo – usługowymi wzdłuż ulicy Słowiańskiej oraz terenami przemysłowo – usługowymi położonymi na zachód od ulicy Wenedów w Koszalinie.


Data uchwalenia: 2011-12-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla obszaru przy ul. Wojska Polskiego.


Data uchwalenia: 2011-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr VI/sXVII/106/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Wroniej.


Data uchwalenia: 2011-12-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIII/136/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Rurzyca pomiędzy ulicami: Złotą, Goleniowską i Parkową.


Data uchwalenia: 2011-10-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino.


Data uchwalenia: 2011-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.303.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. stwierdzające nieważność § 15 ust. 5 pkt 2 lit. b uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Przylep.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Przylep.


Data uchwalenia: 2011-11-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 70, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1.


Data uchwalenia: 2011-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.302.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. stwierdzające nieważność § 2. ust. 1 uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1- w zakresie liczby „21” , dotyczącej oznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 21.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1.


Data uchwalenia: 2011-11-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-09

Zobacz treść planu (PDF)