mpzpUchwała Nr XXX/241/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 – obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 – obręb Dolsk, gmina Dębno.


Data uchwalenia: 2012-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-18

Zobacz treść planu (PDF)