Uchwała Nr XLVI/1252/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap B, podetap B14.

Zobacz treść planu (PDF).