mpzpUchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).