mpzpUchwała nr XLIV/380/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).