mpzpUchwała nr LIX/382/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza w rejonie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Gubrynowicza


Data uchwalenia: 2014-06-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf