mpzpUchwała Nr XXVI/264/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój.


Data uchwalenia: 2012-10-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-10

Zobacz treść planu (PDF)