mpzpUchwała Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P.


Data uchwalenia: 2012-01-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-13

Zobacz treść planu (PDF)