mpzpUchwała Nr XLII/1220/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa 2” w Szczecinie


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-22

Zobacz treść planu (PDF).