Województwo zachodniopomorskie

Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Warszkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Postomino z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzeego Łącko - Jezierzany

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/70/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/34/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Barnisław w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.319.2018.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2018 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LIV/466/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LXV/559/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/227/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/226/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach: Maciejewo, Pogrzymie, Dobrosławiec, Radzanek, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Darż

Zobacz treść planu (PDF).