Województwo zachodniopomorskie

mpzpUchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/454/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ulicy Szkolnej.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVI/285/2014 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jedlice gm. Lipiany


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIX/368/14 Rady Gminy Postomino z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jezierzany IV


Data uchwalenia: 2014-02-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIX/230/14 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Starzyce, gmina Chociwel.


Data uchwalenia: 2014-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LIII/496/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Zielin”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica.


Data uchwalenia: 2014-02-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXX/416/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 113/126 w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLVIII/481/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym „Stary Zdrój”, torami kolejowymi i ul. Niepodległości.


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr L/601/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek – Mostkowo – Pyrzyce na terenie gminy Barlinek


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVII/341/14 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla działek nr 106/3 i 106/8 w obrębie ewidencyjnym Konikowo


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVI/418/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego.


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVI/417/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej.


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku


Data uchwalenia: 2014-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik..pdf