Województwo zachodniopomorskie

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w części obrębu ewidencyjnego Żukowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Postomino z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złakowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Spółdzielczej, Niepodległości, Władysława Broniewskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/176/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wodnej Doliny w Koszalinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/161/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/160/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/313/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/309/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.450.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/X/102/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Generała Władysława Andersa i al. Zdobywców Wału Pomorskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/127/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo m. Witolub

Zobacz treść planu (PDF).